O mně

Hraji na akordeon od 6let ,nejdříve jsem docházel  dvě léta k místnímu panu faráři ve Zbraslavicích a dále jsem navštěvoval několik let  LŠU ve Zruči nad Sázavou . Od 17 let se mně ujal výborný kapelník p. Touška s vlastní kapelou LIDOVĚNKA a dále jsem hrál v různých dvojicích a jiných uskupeních a kapelách, např. BBD , TRIO , FORMANI a SONUS .  

Vytvořte si webové stránky zdarma!